Werkwijze


Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via het afspraakformulier op de website of bellen naar 06-39722144. Wanneer ik uw aanvraag binnen heb neem ik zo snel mogelijk contact met u op om het consult te plannen.


Intakeconsult

Het intakeconsult duurt gemiddeld 1 uur. In dit uur bespreken we o.a. uw hulpvraag, voedingspatroon, leefstijl en eventuele medische geschiedenis en medicatie. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw verhaal te doen mocht u dat willen en vragen te stellen. Daarnaast vindt er een uitgebreide meting plaats. Vervolgens stellen we samen het behandelplan op, zodat u stapsgewijs aan de slag kunt gaan. Na de afspraak stel ik voor u uw persoonlijke advies op, welke u binnen een aantal werkdagen krijgt toegestuurd.

Tijdens het eerste consult hebben we nodig:
-      Pasje van uw zorgverzekeraar
-      Identiteitsbewijs
-      Verwijsbrief van de (huis)arts indien van toepassing


Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt gemiddeld 30 minuten. Tijdens het vervolgconsult bespreken we o.a. de voortgang over de afgelopen periode en of het voedingsadvies nog voldoende toereikend is. Afhankelijk van de behoefte wordt de volgende stap met u besproken of zoeken we samen naar oplossingen voor knelpunten. Ook in het vervolgconsult vindt er een uitgebreide meting plaats.

Vervolgconsulten worden altijd gepland in overleg en qua frequentie en duur afgestemd op uw behoefte.


Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn mogelijk in Zwijndrecht en H.I.Ambacht. Hiervoor heeft u een verwijsbriefje nodig waarop de arts het huisbezoek aanvraagt.


Rapportages

Als het medisch gezien nodig is wordt er een rapportage geschreven naar uw verwijzer/behandeld arts. Wanneer u in het bariatrie traject zit wordt er na 3 maanden behandeling de verplichte voortgangsrapportage geschreven voor het ziekenhuis. Rapportages worden pas uitgeschreven na uw toestemming.


Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een intake of vervolgconsult en er komt onverwacht iets tussen dan kunt u de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren via 06-39722144 of info@dietistdenyse.nl.

Heeft u een afspraak op maandag geef dit ook dan tijdig door, zelfs in het weekend, om kosten voor uzelf te voorkomen. Mocht u niet op tijd afzeggen of als u niet verschijnt op uw afspraak worden de kosten van het geplande consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 


Privacy

De diëtist moet zich houden aan de wettelijke voorschriften rondom persoonsregistratie en aan het medisch beroepsgeheim. Alles wat er wordt besproken tijdens de consulten is dan ook vertrouwelijk en word zonder uw toestemming met niemand gedeeld. Meer informatie vindt u in het pdf bestand Privacyverklaring.

Privacyverklaring
Privacyverklaring Dietist Denyse.pdf (122.6KB)
Privacyverklaring
Privacyverklaring Dietist Denyse.pdf (122.6KB)